Reiki

The Usui System Of Natural Healing

WAT IS REIKI

Rei-ki is een Japanse benaming voor iets wat eigenlijk niet met woorden is te duiden, omdat onze gebruikelijke zintuigen het niet of amper kunnen waarnemen. De invloed die het heeft kunnen we wel waarnemen.    Het  karakter vrij vertaald  komt het neer op        “de wisselwerking tussen de kracht van het Universum en die van de Aarde”. De meest gebruikte Nederlandse vertaling is “universele levensenergie” ook wel “levens adem”. Doorgaans, als men het over Reiki heeft, wordt bedoeld de uit Japan afkomstige “Usui methode tot natuurlijk genezen”. Dit is een bijzonder eenvoudige, natuurlijke manier om jezelf en anderen te ondersteunen bij heling of te helpen bij een geestelijk proces met behulp van universele levensenergie (Reiki).

Dit doe je o.a. door middel van handoplegging volgens de overgeleverde methode van de Japanner Mikao Usui (1863-1926). Ieder levend mechanisme maakt gebruik van universele levensenergie. Het is in alles en iedereen aanwezig. Velen kennen de neiging om de handen op de pijnlijke of zieke plek bij zichzelf of bij anderen te leggen om het proces te verzachten. Dat wij doorgaans zo weinig ervaren van die energie, komt naast een opgelegd moreel bezwaar, veelal vanuit een opeenstapeling van stress verwekkende, vaak negatieve of onverwerkte levenservaringen, die als een blokkade werken op onze levensstroom. Naast het praktische gebruik kan Reiki in ons dagelijks leven gebruikt worden als een spirituele beoefening, een pad, die je uitnodigt om je ware zelf te (her)ontdekken. Reiki werkt in op lichaam en op geest. Het ontspand, is harmoniserend en stimuleert om blokkades en oude patronen los te laten en geluk en gezondheid toe te laten. Dit bevordert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Reiki kan worden toegepast bij chronische ziekten, traumatische ervaringen, ontstekingen, griep, verwondingen, breuken en stress (burn-out). Het kan ook een goede aanvulling zijn op de reguliere en alternatieve geneeswijzen. Reiki is toegankelijk voor iedereen.  Je hebt geen bijzondere begaafdheid nodig. Reiki staat op zichzelf en heeft geen bindingen met een geloof, sekte of andere levensovertuiging maar staat deze ook niet in de weg.

REIKI BEHANDELINGEN

Een behandeling  volgens de Usui methode, wordt gegeven door iemand die ”Reiki heeft” d.w.z. iemand die door een Reiki leraar (master) is afgestemd op het ontvangen van deze energie en de intentie als een kanaal via de handen doorgeeft aan het lichaam dat behandeld wordt, zonder daarbij de eigen energie aan te spreken. De volledige behandeling waarbij het gehele lichaam wordt behandeld, meestal gegeven volgens een vast patroon, duurt ongeveer een uur tot vijf kwartier. Reiki stroomt daar naar toe waar het ’t meest nodig is. Niet alleen op fysiek, maar ook op mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Doorgaans ervaart een persoon die behandeld wordt snel een diepe ontspanning. Kleding en gips vormen daarbij geen belemmering. Om tot de kern van een diepliggend of chronisch probleem te komen is meestal een reeks van behandelingen nodig. Omdat Reiki altijd en overal  te gebruiken is, kan bij acute problemen ook een plaatselijke behandeling  van enkele minuten gegeven worden. Dit kan de klacht snel doen verzachten of wegnemen.

REIKI CURSUS
Reiki leer je niet vanuit een boekje. Binnen de traditie van Reiki kennen we 3 graden.
Reiki I (Shöden).   De 1e graads  Reikicursus is een op zich staand afgerond deel van vier sessies op vier opeenvolgende dagen. Deze cursus doe je in eerste plaats voor jezelf en je naasten. Je leert hoe je jezelf en anderen kunt behandelen. Ook dieren en planten. Bij iedere bijeenkomst geeft de Master je een “afstemming” om de energiekanalen te (her)openen en er voor de rest van je leven mee te kunnen werken. Geleerd worden: de nodige handposities volgens het Usui-systeem en hoe ermee te werken; de geschiedenis en gedachtegoed rondom Reiki komen aan bod; er wordt ingegaan op de door Usui verzamelde vijf spirituele leefregels die geluk en gezondheid bevorderen.; er is plaats om praktisch met elkaar te oefenen en ervaringen te delen. Dit alles in een geborgen sfeer. Kosten cursus € 150,- p.p.
Twijfels? Maak eerst eens een afspraak voor een behandeling. De ervaring verteld meer dan met woorden kan worden overgebracht.

Reiki II ( Okuden).  Voor wie die, na enige tijd veelvuldig met Reiki te hebben gewerkt, op zichzelf en anderen, een diepere verbinding met deze energie wensen, is er de 2e graads Reikicursus. Hier worden speciale technieken aangereikt om je te verdiepen, om dichter bij je eigen kern te komen waardoor de energie nog krachtiger en gerichter kan stromen.  Drie dagdelen. Kosten € 500,- p.p.

Reiki III (Shinpiden).  De 3e graad is die van Reikimeester. Deze is voor hen die over ruime ervaring beschikken en kiezen voor een spiritueel levenspad en daarbij de kennis van Reiki als leraar willen overdragen. Alleen opgeleide Reikimeesters zijn in staat anderen op de Reiki energie af te stemmen.

Reiki-behandelavonden. Wie reeds een Reiki-cursus heeft gedaan kan op zo’n avond in groepsverband op elkaar oefenen en ervaringen uitwisselen. Deze avonden zijn maandelijks en vrijblijvend. Prijs + Dag zie agenda

GESCHIEDENIS van REIKI USUI SHIKI RYÖHÖ.

Hand oplegging en genezen door energie-overbrenging is in feite zo oud als de mensheid. Rond 1900 werd na een lange zoektocht door de Japanner Dr. Mikao Usui een systeem tot natuurlijk genezen herontdekt en in ere hersteld. Hij noemde het Reiki. Het bijzondere aan dit ontwikkelde systeem is dat het ook doorgegeven kan worden. Zijn werk werd na zijn dood mede voortgezet door Dr. Chujiro Hayashi, die ook in Japan twee Reiki heling klinieken stichtte. Daar werd de eerste vrouwelijke Reiki Master, de Amerikaans-Japanse, Hawayo Takata eerst geheeld en later opgeleid. Deze introduceerde ‘Reiki Usui Shiki Ryöhö’ via Hawaï, in de Verenigde Staten. Haar kleindochter Phyllis Lei Furumoto is de huidige erkende opvolgster in de spirituele lijn van de Reiki traditie. Halverwege de jaren tachtig verspreidde Reiki zich over de wereld. Nederland is een van de landen waar Reiki actief wordt beoefend. Tegenwoordig zijn er ook afgeleide stromingen ontstaan en ook oude Japanse takken ontdekt. Internationaal hebben veel Reiki Masters zich aangesloten bij de Reiki Alliance. Een in 1983 door Masterleerlingen van Hawayo Takata opgerichte organisatie die tot doel heeft elkaar te ondersteunen en de gaafheid van de overgeleverde kennis van Reiki Usui Shiki Ryöhö in stand te houden, daarbij delen zij professionele waarden en een ethiekcode. In de negentiger jaren is om dit te ondersteunen, door enkele Takata masters een duidelijke omschrijving gemaakt over wat het
Usui Systeem van Natuurlijk genezen inhoud.
Bij de volgend instellingen kan je meer informatie opdoen en e.v.t. ook andere Nederlandse Reiki masters vinden die volgens Usui Shiki Ryöhö werken.

TRA (The Reiki Alliance)
NVRM (Nederlandse Vereniging voor Reiki Masters)
Stichting Reiki Ryöhö